Conditii generale de utilizare

Pentru a accesa și utiliza această pagină de internet trebuie să respectați următoarele condiții. Vă rugăm să nu utilizați această pagină de internet decât în cazul în care sunteți de acord cu aceste condiții. Această pagină de internet a fost dezvoltată de SC Bayer SRL (denumită în continuare BAYER) și administrată de aceasta. Ne rezervăm dreptul de a întrerupe sau de a aduce modificări parțiale ori totale paginii de internet sau condițiilor generale de utilizare, condițiilor și termenilor generali, cât și condițiilor noastre de vânzare și livrare. Vă rugăm să luați la cunoștință că putem efectua aceste modificări la discreția noastră și fără a fi anunțate în prealabil. De aceea trebuie să vă rugăm ca data viitoare înainte de a vizita pagina noastră de internet, să parcurgeți din nou termenii și condițiile și să luați la cunoștință orice modificări sau actualizări, ce au fost făcute.

Acorduri de utilizare și beneficii
Toate detaliile, documentele și pozele publicate pe această pagină de internet sunt proprietatea BAYER. Orice permisiune pentru utilizarea acestora este acordată sub rezerva prezentării dreptului de autor pe toate copiile. Aceste detalii pot fi utilizate doar pentru uz personal, dacă nu au destinație comercială, detaliile nu sunt modificate în niciun fel, toate imaginile de pe pagină vor fi utilizate doar în contextul textului aferent.

Mărci înregistrate și dreptul de autor
Toate mărcile de pe această pagină sunt proprietatea BAYER Group, doar dacă nu se constată altfel sau dacă nu fac referire la o marcă a unei terțe părți. Orice utilizare fără permisiunea acestor mărci sau a altor materiale este interzisă și constituie o încălcare a drepturilor de proprietate, a legii mărcilor sau a altor drepturi de proprietate industrială.

Răspundere limitată
BAYER a prelucrat informațiile detaliate de pe această pagină de internet din surse interne și externe, cu bună știință, după o verificare minuțioasă. Ne-am străduit să dezvoltăm și să actualizăm aceste informații mereu. Informațiile de pe această pagină de internet sunt numai pentru a prezenta BAYER, cât și produsele și serviciile sale. În orice caz, nu se face nicio afirmație și nu se oferă garanții, nici explicit, nici implicit, referitor la completitudinea sau corectitudinea informațiilor de pe această pagină de internet. Dorim să vă avertizăm că aceste informații, deși exacte la data publicării, pot să nu mai fie actuale. De aceea, vă recomandăm să verificați orice informație obținută de pe această pagină de internet, înainte de a o utiliza sub orice formă. Pe lângă informațiile de pe această pagină de internet recomandăm verificarea de către dumneavostră a ultimelor informații – în mod special cele conținute în fișele tehnice de securitate și în specificațiile tehnice – cât și în produsele noastre, având în vedere compatibilitatea cu procesele și intențiile destinate. În cazul în care aveți nevoie de orice informație sau instrucțiune cu privire la servicii și produse, vă rugăm să ne contactați direct. Utilizatorii acestei pagini sunt de acord să acceseze pagina de internet, cât și informațiile conținute de aceasta, asumându-și pe deplin răspunderea. Atât BAYER, cât și terțele persoane implicate în scrierea, producerea și transmiterea informațiilor de pe această pagină sunt exonerate de orice obligații în cazul în care ca urmare a folosirii acestor informații au rezultat orice fel de pagube sau în cazul imposibilității utilizării sau accesării acestei pagini de internet ori în cazul în care s-au bazat pe informațiile puse la dispoziție de această pagină.

Situri web ale terților furnizori/linkuri externe
Acest site web conține linkuri/referiri la terțe pagini de internet. Prin furnizarea acestor linkuri, BAYER nu își dă acordul pentru conținutul acestora. BAYER este exonerat de orice obligație privind funcționarea sau conținutul acestor pagini sau de orice răspundere, daune sau prejudicii rezultate de pe urma conținutului acestora, sau sub orice formă. Bayer nu oferă nicio garanție că paginile la care trimit aceste linkuri conțin informații de o calitate adecvată. Linkurile către alte pagini sunt furnizate către utilizatori ai paginii de internet pentru informare. Utilizatorii accesează aceste pagini pe riscul lor. Selecția linkurilor nu trebuie să restricționeze în niciun fel accesul utilizatorilor la paginile la care trimit aceste linkuri.

Detalii furnizate de dumneavoastră
Utilizatorul acestei pagini de internet este în totalitate responsabil pentru conținutul și corectitudinea detaliilor, pe care el sau ea le furnizează lui BAYER, precum și pentru neîncălcarea drepturilor unei terțe părți implicate în aceste detalii. Utilizatorul își dă acordul lui BAYER să stocheze asemenea detalii și să le utilizeze în statistici sau în orice altă activitate, doar dacă informațiile nu conțin detalii personale, în afara cadrului datelor cerute. În special, BAYER este îndreptățită să utilizeze conținutul acestor mesaje, inclusiv idei, invenții, proiecte, metode și expertize în orice scop, precum dezvoltarea, producerea și vânzarea produselor sau a serviciilor, să reproducă asemenea informații, făcându-le publice către o terță parte fără nicio restricție.